Lepok - verejný nepriateľ?

12/01/2024

Názov dokumentárneho filmu z Francúzka (r. 2021)


Tento dokumentárny film je veľmi náročný na pozornosť, nakoľko v ňom odznie mnoho zásadných informácií. Ideálne asi bude, keď si pozeranie tohto diela rozdelíme do viacerých častí, lebo ak "systém" prehltíme, tak s toho nakoniec nemusíme mať žiaden osoh. Tiež nerozumiem zvláštnemu začiatku, ktorí autori diela zvolili. Podľa môjho uváženia začiatok pôsobí ako film konšpirátorov, :) ale celkový 

obsah diela je famózny!

Treba preto dodať, že názov filmu je ďaleko presiahnutý obsahom. Lebo nejde tu iba o intoleranciu lepku či fokus na vysoký výskyt celiakie v spoločnosti. Dokument nám odhaľuje mnohé praktiky, ktoré môžu spôsobovať omnoho vážnejšie ochorenia a mali by sme o nich vedieť. Vo filme je možné si uvedomiť ako funguje biznis (kapitalizmus), ktorý zarába na našom zdraví, a preto by sme tieto skutočnosti mali skúmať a mali by sme sa o nich zaujímať. Praktiky, ktoré sú opisované vo filme, sa bez pochyby dejú aj v iných odvetviach (napr. zdravotníctvo - zase biznis s našim zdravým). Ak nás v živote nezaujíma zdravie nás a našich detí, tak čo nás teda zaujíma? 

Pár momentov z filmu na mňa obzvlášť zapôsobilo a preto ich chcem vyzdvihnúť. Riaditeľ spoločnosti, ktorá vyrába potraviny pre celiatikov sa vyjadril: "Verím, že napĺňame skutočné požiadavky a nie módu."  Pretože, ako sa vo filme dozvedáme, je dobré urobiť kampaň na určitý "akože zdravý" životný štýl a potom ponúknuť riešenie v podobe produktu. Ak sa teda firmy produkujúce bezlepkové potraviny obávajú, že ničia zdravie ľuďom, tak riešením by mohol byť jednoduchý nápis na bezlepkových výrobkoch : "PRE CELIATIKOV" a nie označenie "BEZ LEPKU". Ak si človek, ktorý nehľadá informácie pre svoje zásadné rozhodnutia prečíta na obale, že "pokiaľ netrpíte celiakiou ani inou formou intolerancie na lepok, je pre vás zdravšia možnosť, konzumovať potraviny s lepkom" tak sa hádam rozhodne inak. Lenže pokrytectvo mocných, nemá hranice.

Ako sa teda dopátrať k pravde, keď sa dá kúpiť "nezávislými" štúdiami u našich politikov, európskych či svetových inštitúcií, ktoré dohliadajú na bezpečnosť populácie? Asi iba vlastným overovaním a záujmom o informácie z viacerých zdrojov - teda učiť sa kritickému mysleniu a aktívnemu hľadaniu informácií. Všetko vedia "mudrci" obabrať, a to nám dokazuje aj dokonalá hra so slovami, kedy chemické postreky tesne pred žatvou 

"vznešene nazývajú, chemické dozrievanie". 

A tak sa ku koncu filmu dostávame k zásadným otázkam, ktoré sa dotýkajú udržateľného a ekologického (teda aj zdravého pre človeka i Zem) poľnohospodárstva a na túto otázku ponúka Slovensko odpoveď: 

AGROKRUHY!

Aj vo filme nám je ponúknutá alternatíva v podobe ľudí, ktorí cez týždeň obrábajú svoj statok a "cez víkend prijímame hostí" - takto doslovne to vraví sympatický pán vo videu. Aby však takéto malé farmičky mohli prežiť a nové vznikať, je potrebné ich začať podporovať a nakupovať u nich. Dnes sa nám môže kváskový chlieb od susedy zdať dvojnásobne drahší, ako ten z obchodu, ale ak si zdravie budeme musieť kupovať o niečo neskôr u tých, ktorí nám ho zničili, tak sa bude neskoro zamýšľať nad touto životnou stratégiou.