Nový rok

31/12/2023

Nový začiatok....


Ak by sme niečo mali oslavovať na Nový rok, tak je to Nový začiatok. Aj sám Boží syn nám hovoril, že je treba sa znova narodiť počas jedného hmotného života. A kedy je lepší čas ako na Nový rok začať Nový život? 


Preto Nový rok by mohol byť sumárom toho, aký život sme viedli doposiaľ, aby sme si mohli Vedome zvoliť, aký Nový život v Novom roku chceme viesť. Nemá to byť o predsavzatiach, lebo už dnes vieme, že ich dodržiavať nebudeme... :) Nový život je o novom smerovaní, ktoré nasledovať chceme, práve preto, lebo vieme prečo... 

Nový rok je sumárom a súčtom toho starého. Je odčítaním toho, čo v tom Novom už mať nechceme, je delením sa s ostatnými a krátením čo je prospešné pre Život samotný. 

Aký Nový rok budeme v tomto nasledujúcom roku žiť, je na nás a preto žiadne predsavzatia nie sú žiadúce. Nový rok je o zmenách, ktoré sme vo svojom vlastnom (u)vedomení už uskutočnili. Čo alebo Koho chceme nasledovať. Čo chceme budovať a v prospech Koho. S Kým sa chceme o toto Nové deliť? 


Nový rok nech je v skutku Nový...