O živote Krista

13/01/2024

The Chosen - filmová séria o Kristovi


Filmová séria, ktorá je ponúknutá divákom online a zadarmo aj s titulkami. To musí byť Božie dielo a do takejto podoby to autori aj spracovali. Tento najznámejší historický príbeh nám je ponúknutý v modernom šate a veru aj neveriaci musí oceniť toto filmové dielo. Keďže je príbeh rozdelený do mnohých častí (pripravuje sa už štvrtá séria), je možnosť vnímať každú časť (Jeho života) samostatne a trochu viac o nej rozjímať.

Rozdelenie príbehu na "drobné" a extrakcia múdrosti z týchto fragmentov, nám dáva predpoklad na veľké uvedomenia v celku.


Veľmi ma oslovil diel z druhej série - epizóda 8

Začíname spoznávaním obchodníckeho "umenia" pri Judášovi. Každý máme nejakú predispozíciu a nejaké talenty, ktorými môžeme (s)platiť samotnému Bohu náš život, čo sme dostali (v hmote). Je len na nás, akým smerom budeme tieto talenty používať. Či obohatíme iba seba na úkor iných, alebo budeme čerpať všetci spolu a tvoriť Božie dielo. Po nás tu totiž ostane "len" náš odkaz a z hmoty neostane nič (len prach). 

Ďalšou scénou nám je ukázané, že ak sa chcem učiť, musím pre to niečo urobiť - lebo 

"nikto z neba učený nespadol." - ani Ježiš :)

Obraz toho ako sa ženy v stane učia treba vnímať v širšom kontexte. Doba v ktorej sa dej odohráva bola iná a tak aj postavenie žien v spoločnosti nebolo také ako dnes. Rozhodne nikto od ženy neočakával, že by mala vedieť čítať alebo písať a to, že niečo nie je spoločnosťou očakávané ešte neznamená, že sa nemôžeme rozhodnúť inak. Byť rybou, ktorá pláva proti prúdu - ak zhodnotíme, že toto veľké úsilie, je potrebné vykonať!

Vráťme sa však k postave Judáša, kde je nám názorne ukázané, že presviedčanie môže byť deštruktívnou manipuláciou alebo aj talentom poukázať na veci, ktoré iným unikajú. Pravdepodobne im unikajú iba preto, že používajú svoj Intelekt a Inteligenciu iným spôsobom a zameriavajú ju na iné skutočnosti. A tak Judáš s kamoššom prispieva k tomu, že Kristus sa bude prihovárať k davu na tom ktorom mieste.

Scény farizejov nám počas mnohých častí v rôznych sériách pripomínajú, prečo sme slovo farizej začali vnímať ako deštruktívneho manipulátora a zradcu. Pretože ich ego iba vo svoj prospech jedná. 

Tomáš je zjavne zaľúbený a preto prináša svojej vyvolenej niečo "lepšie" ako jablká - pretože VIE ako ich má rada. Ak mi na niekom záleží, tak sa zaujímam, a keď sa zaujímam, tak viem veci, ktoré iným unikajú pre ich nezáujem.

Scénam s Ježišom Kristom (najmä ak pripravuje prejav) treba venovať obzvlášť veľkú pozornosť a snažiť sa porozumieť zmyslu Jeho slov a celých viet. Pre tieto účely, niektoré myšlienky zachycujem tu:

"To sa stáva keď začneš niečo, čo je pre všetkých."

"Stručnosť má obvykle prednosť."

"Kto hľadí na ženu túžobne, už s ňou scudzoložil."

"Tomu kto sa chce s tebou súdiť o košeľu, daj aj svoj plášť."

"Choďte odo mňa, nikdy som vás nepozýval."

"Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za nich."

Praktická pripomienka o solení Zeme, je skvelý duchovný humor. 

"Moje slová budú dávať niektorým zmysel a iným nie. Nehľadám pasívnych nasledovníkov. Tí oddaní, to budú skúmať do hĺbky a budú hľadať Pravdu."


Najviac sa mi na tejto časti páči, že samotný Kristus - syn Boží sa radí so svojimi učeníkmi. Stavia ich do rovnakej pozície ako seba. Aj oni sú deťmi Božími a majú čo povedať. Ich pripomienky prijíma a je za nich vďačný! Oceňuje ich...  Preto je Kristus skvelý Učiteľ a najmä pre toho, čo má oči k videniu a uši k počutiu a slepá žena nám dáva jasne najavo, že v tomto prípade je lepšie byť slepým. 


Úvod je dôležitý a preto to bude MAPA pre zblúdených, ktorí hľadajú:

"Blaho tým, ktorí: 

- plačú, 

- sú tichý, 

- sú hladný po spravodlivosti,

- sú milosrdný,

- majú čisté srdce, 

- rozdávajú pokoj, 

- sú prenasledovaný pre Pravdu Božiu. 

Keď ma chce niekto nájsť, toto sú skupiny kde má hľadať."


It´s time... lebo kedy keď nie teraz môžeš spoznať Učenie Božie prinesené skrz Krista... 

(začni týmto dielom - alebo aj nie)

https://watch.thechosen.tv/video/184683594360