Svet snov

15/03/2024

Keď nevieš žiť vedome, nesnaž sa lucidne snívať. 

Spánok je čas kedy sa "regeneruje" náš Duch lebo má "voľné" priestranstvo. Ak sa naučíme lucidne snívať a nemáme "uchopenú" myseľ dostatočne "pevne", môže nám takéto snívanie viac ublížiť ako pomôcť? Lucidne snívanie sa stalo módou ezoteriky a tak ako všetky "ezo" nástroje sa ľahko obrátia proti človeku. Ak nemám správne zámery pre učenie sa lucidneho snívania, tak by som mohol začať praktikovať snívanie vedomé, trochu iným spôsobom. Snažiť sa pochopiť na čo snívanie je a ako sny môžu prebiehať. 


Funkcie spánku: 

- regenerácia Tela (je vedecky dokázané, že deti v spánku rýchlejšie rastú, ako aj to, že v chorobe sa hmota "pýta" viac spať  - asi vie prečo = lebo aj telo má pamäť a tak svoju vlastnú inteligenciu)

- regenerácia Duše (emočné zážitky potrebujeme spracovať a toto sa najlepšie odohráva počas spánku, pokiaľ nie sme dostatočne vedomý v bdelom stave - ale aj keď sme :))

- regenerácia Mysle (v spánku nejednáme podľa vzorcov a teda nereaguje ego, ale najlepšie učenie skrz spánok ego môže dostať.)

Sny sa môžu odohrávať v poli individuálnom alebo kolektívnom - tak ako aj bdelý život. Zväčša sú prepletené. Spánok by teda mal ozdravovať všetky sú_časti ľudskej bytosti a tak zasahovať do týchto procesov so zlými zámermi nám môže naozaj ublížiť. Rovnako by bolo vhodné UŽ OD MALA sa učiť spánkovej hygiene a poznať určité zákonitosti, ktoré napomáhajú dobrému spánku. 


Rozdelenie snov podľa SQ: 

- karmické (učenie pre ego)
- darmické (odmena pre Osobnosť)

- Božie (prorocké sny)


Funkcie snov (nie snívania): 

- prospektívna

- reduktívna


Zdroje snívania: 

- podvedomie (epigenetika a dedičné témy na riešenie)

- nevedomie (témy na riešenie z tohto života, ktoré som si sám vytvoril v tejto inkarnácií)
- vedomie (lucidné snívanie)

- nadvedomie (božie - prorocké sny, ktoré nás majú na niečo upozorniť = správa od Boha)


Typy snov: 

- sen na základe prežitej skutočnosti (1Q)

- vedomo - nevedomé (vedomie má väčší impulz) (2Q + 3Q)

- nevedomo - vedomé (nevedomie má väčší impulz) (2Q + 3Q)

- nadvedomé (prorocké Božie správy) (4Q)Usporiadanie snov = snové série

1, ženský spôsob (nelineárne tzv. pavúkoidné usporiadanie)

2, mužský spôsob (lineárne usporiadanie)

Jedná sa v oboch prípadoch o riešenie ústrednej témy, ktorá sa môže odohrávať dvoma princípmi a to buď ženským alebo mužským spôsobom snívania, ale zjavné je, že môžu byť do určitej miery prepletené a odohrávať sa pospolu. 

Ženský spôsob je ťažšie pochopiteľný = že sa jedná o tú istú jednu tému - naproti mužskému snívaniu, kedy sa nám často sníva (približne) rovnaký sen a má buď rastúcu či ustupujúcu tendenciu. Vždy je dobré si pri snívaní zodpovedať otázku "hlavnej témy" - ak sme toho schopný. Pokiaľ si pamätáme sen, je vysoko žiadúce s ním ďalej pracovať, pokiaľ si sny nepamätáme, je možné, že je to bezpečnostný protokol Ducha (Boha) a rovnako majú sny na nás účinok. Či už si sny pamätáme alebo nie, môžeme s nimi pracovať vedome a to takto: 

Pracovať so snami je vysoko prospešné najmä pre staršiu generáciu, nakoľko (najmä) starí ľudia, na sklonku života, často ľutujú svoje rozhodnutia z činov/nečinov, ale už nemajú možnosť s tým niečo v SKUTOČNOSTI urobiť. Vzťahy v ktorých sa tieto Učenia odohrávali už často nie je možné nadviazať inak, ako vo sne (najmä s rodičmi). 


Vedomé snívanie podľa SQ sa odohráva vo fázach: 

1. Prípravná fáza (telesná únava, duševná pohoda alebo mentálne ticho)

- jednu z týchto činností je nutné urobiť pred spaním (ideálne všetky :)). Po tejto prípravnej fáze nastáva fáza

2. Rozjímanie (snažíme sa prísť na myšlienku/spomienku či inú MIENKU, ktorá nás ťaží v mentálno-emočnom alebo emočno-mentálnom poli. Ak je to možné, snažíme sa riešiť tie myšlienky/spomienky, ktoré nás ťažia príliš alebo príliš často - nebo vobojej :))

3. Vizualizácia ( v tejto fáze sa snažíme čo najvernejšie a najpresnejšie vizualizovať situáciu - ako chceme, aby sa odohrala). 

- napr: Dnes mám síce 62 r., ale predstavím si seba v tínedžerskom/detskom veku ako sa ospravedlňujem / nadávam / objímam .... s vlastným rodičom / súrodencom / dieťaťom / kamarátkov ... / ... či akoukoľvek inou osobou, ktorá v mojom príbehu "hrá" (skôr zastáva) hlavnú rolu. 

4. Prosba či modlitba ( je poslednou fázou, kedy je dobré vyrieknuť tesne pred spaním - alebo požiadať vyššie Sily o možnosť prežitia danej vizualizácie v sne).