Veštenie a iné somariny

18/03/2024

Veriaci sú najväčším "problémom" v akejkoľvek oblasti. Človek, ktorý chce / potrebuje .... / veriť iným, nedokáže dôverovať sebe a teda ani Bohu. Ak nemám vnútorné vzťahy "postavené" na pevných základoch, moja osobnosť blúdi a ako pijavica sa nalepí na niekoho, kto práve ide okolo a vyhovuje, alebo naopak moja osobnosť vyhľadáva tých (veriacich), ktorý ochotne a dobrovoľne budú podporovať moju osobnostnú ilúziu.

( odohráva sa to v oboch spôsoboch prežívania = ak som ja pijavica - potrebujem pijavice. Prečo? lebo dualita osobnosti)

Rozpor tvorí duchovnú "križovatku", kde môžem uzrieť iný smer a čelím najťažšej veci v živote človeka = možnosti voľby.  Možnosť voľby nám dáva priestor na zmenu presvedčenia aj vyriešenie traumy.


Ten čo chce veriť, uverí. Otázne je, komu/čomu! Zväčša uveríme tomu, čo sa našej osobnosti (jej časti) páči, a čo sa nepáči poprieme a "zaženieme" do kúta (vznikne tieň). Alebo veríme presvedčeniu, že sme zlý a teda žijeme tieňový život. Tak či tak, jednáme z vlastnej slobodnej vôle, ktorá bola daná všetkým rovnako. 

Ak ezoterický manipulátor (s vedomím) zámerom klame svojich "klientov" je to možné rozpoznať často krát ľahšie, ako keď ku nám prehovára osobnosť, ktorá verí svojej rozprávke o sebe samej, že je veštecký nadaná, že má schopnosti od vyšších síl, že lieči svojou energiou, že .... 

Človek, ktorý verí svojmu presvedčeniu o sebe samom, vystupuje často dostatočne autenticky na to, aby mu zblúdilec uveril a teda je ťažšie rozpoznať túto dokonalú ilúziu. Preto zblúdilec uverí, a často nie jeden. A keď potom veria iní - ďalší a ďalší, potvrdzujú svojou energiou /pozornosťou tohto "veštca" do podoby ešte silnejšieho vyžarovania. Kolobeh sa uzatvára a falošný prorok naberá na intenzite lebo má priaznivcov a prívržencov stále viac. Aj pre falošného proroka je v takejto situácií ťažké rozpoznať, čo je ilúzia podporovaná zvnútra aj zvonka a čo je pravá podstata (skutočnosť alebo dokonca Pravda). 

Tak pozor, čoho sme priaznivcami a koho obdivujeme tak veľmi, že nie sme ani len ochotný spochybniť svoje presvedčenia (o sebe/iných). 

Pasce osobnosti sú dve: 

1. Mentálna pasca Mysle (ega)

2. Duševná pasca Duše (ega)

Obe pasce spolu súvisia a navzájom sa vyvažujú v týchto rovinách:

- vonkajšie s vnútorným ( čo si o sebe myslím ja a čo pri tom cítim / čo si myslia druhí + čo pri tom cítim = väčšinou téma odpor/obdiv)

- pravé s ľavým (v akých situáciách, vzťahoch, roliach.... som aktívny a v akých som skôr pasívny = väčšinou téma tyran/obeť)

- predné so zadným ( čo mám zvedomené a verím tomu a čo mám vytesnené a nechcem vidieť. Predné je zjavené a zadné je v tieni)

Najmä ak ideme k tarotovej veštici, k reiki liečiteľovi, k šamanovi astrálne cestovať, k čenelingom sa zaoberajúcej bytosti, k numerologičke a astrológovi, ....... hľadať odpovede inde (vo vonkajšom svete), mali by sme byť dostatočne obozretný a Vedome sPochybovať o tom, čo nám je podsúvane... 

Vedieť si zodpovedať otázku prečo som vyhľadal túto konkrétnu službu je vždy na mieste, najmä ak sa snažíme viesť Zodpovedný a Vedomí život. 


PS: Ak kartárka vo výklade, ktorý už videlo 7352 ľudí povie, že správa je asi len pre jednu či dve osoby, tak štatisticky je skoro nemožné, že to budete práve vy. :) Ak povie zoberte si len to čo s vami rezonuje, treba byť obozretný ešte viac, prečo so mnou rezonuje to, čomu verím, že so mnou rezonuje. 

NEPOPIERAM nástroje ako tarotové karty, I-Ťhing, channeling a iné, ale v koho rukách tieto nástroje sú a s akým zámerom sú používané!