Význam dní veľkonočných sviatkov

31/03/2024

1. Kvetná nedeľa

Pripomíname si vstup Ježiša do Jeruzalema, ktorý prichádza (na povrchu sa javiace) osláviť Pesach.* Dav mu hádzal palmové ratolesti pod nohy a pôvodne sa tento deň nazýval "Nedeľa paliem". U nás sa však využívajú kvety a preto kvetná nedeľa. Kvety pod nohami, alebo vyrastajúce kvety pod nohami? Aj v Buddhovom príbehu máme toto podobenstvo a dobré by bolo o význame / symbolike rozmýšľať. 


2. Zelený štvrtok

Pripomíname si poslednú večeru s Učeníkmi a preto by bol vhodnejší názov "Posledná večera" alebo "Pánova večera". Najzásadnejšie body večere sú: 

- toto robte na moju pamiatku (rozdeľte sa s chlebom a vínom)

- toto robte pre svoju pokoru (slúžte iným a umývajte im nohy)

- toto robte pre záchranu sveta (nezrádzajte Boha)


3. Veľký piatok

Pripomíname si súd, odsúdenie, utrpenie a smrť. Súd a odsúdenie nevinných (najmä detí), ktorým spôsobujeme svojím jednaním utrpenie (emočno-mentálne) a tak ich už za života zabíjame (ich Ducha). V tento deň je dobré rozjímať najmä o odsúdení iných (nami). Len ten, ktorý Vie všetko môže spravodlivo dôjsť k rozsudku: 

- zatratenie

- vzkriesenie

Aby sme mohli dôjsť do bodu vzkriesenia alebo aby na nás mohol "dopadnúť" Duch Svätý (o 50 dní neskôr), je potrebné "zomrieť". Ako inak sa dá z mŕtvych vstať ak nezomrieme? A čo má teda zomrieť? Možno naša osobnosť (nazývaná často ego). Ak nezomrie osobnosť, nemôže Telo naplniť Duch a teda prebudiť človeka k novému životu. Obnovenému spojeniu Ducha a Tela (bez osobnosti) hovoríme aj vzkriesenie? Z mojej logiky vyplýva, že iba na vzkrieseného Ducha v Tele môže "dopadnúť" Duch Svätý (Turice - Letnice). 


4. Biela sobota

Ťažko povedať čo sa v tento deň odohrávalo v Ježišovom príbehu, ale je možné, že "zostúpil do pekla" ešte pred tým, než "vystúpil do neba". 


5. Veľkonočná nedeľa

Ježiš vstal z mŕtvych (úplne reálne zdá sa), aby nám ukázal skutočnosť a Pravdu, že je to Boží Duch, ktorý vládne nad hmotou. A to nám Ježiš dokazoval v zázračných uzdraveniach - teda rozkazoval hmote (Telu). 


*Pesach je sviatok kedy si Židia pripomínajú, ako ich Boh vyviedol z Egypta.