Žltá maska v dualitnej role

14/12/2023

Žltá je farba tretieho centra a "hovorí" najmä o hanbe. 

Je teda témou sebavedomia alebo v SQ skôr SEBAuVEDOMENIA. Sebauvedomenie "využíva" Vedomie na uvedomovanie si seba - svojej osobnosti (ego = mužská a ženská "zložka") a svojho Tela


Dualitné role sa odohrávajú v živote každého človeka, ktorý ešte nedošiel do stavu osvietenia a tak každý máme iný mix namiešaný pre tento život. Dualitné role, ktoré v živote najviac prežívame sa "určujú"  na základe karmy, DNA, epigenetiky a odžitých situácií už v tomto prejavenom živote. 

Žltá maskorola sa odohráva v dualite: 

malý (poslušný) anjelik / veľký (neposlušný) hajzel


Veľký neposlušný hajzel sa nám môže javiť, že má veľké sebavedomie (veľké ego) a naopak v druhom extréme sa nám malý poslušný anjelik môže javiť ako nesebavedomé dieťa (malé ego). 

TREBA SI UVEDOMIŤ, ŽE DUALITNÉ ROLE SA NEODVÍJAJÚ OD POHLAVIA (muž - penis / žena - vagína), a tak môže byť "malé poslušné dievčatko/anjelik" aj chlapec, ktorý sa takto prejavuje a naopak "hajzlíkom" dievča. 


Kto má príliš veľké ego, má ešte väčší potenciál Ducha (Vedomia), aby tento DAR v živote začal využívať ku prospechu a tvorbe. Dualita nám jasne hovorí, že veľké a malé je v konečnom dôsledku to isté, lebo oba sú to rovnaké extrémy tej istej Pravdy. A tak treba pracovať najmä s tými "neposlušnými hajzlami", ktorí často krát vo väzení skončia a s poslušnými "anjelikmi"... Oba tieto zjavujúce sa extrémy v hmote, majú rovnako vysoký potenciál pre prejavenie sa Ducha, ktorý nám všetkým môže priniesť veľké dary v podobe veľkého/malého ega.