ZRKADLENIE V SQ

23/02/2024

Priamka je Pravda a tá sa nezrkadlí, tá JE. Skutočnosť sa nám zrkadlí lebo obraz = odraz hmoty

Ak teda narazím v živote na niečo čo sa ma "dotkne" tak som v tom "telesný" a toto je bod "zlomu", bod "odrazu", bod "zrkadliacej plochy". V prípade, že si cez 2a3Q vyriešim vzorec, viac sa ma táto skutočnosť nebude dotýkať = stávam sa "priehľadným". 

Byť priehľadný znamená v SQ byť v štvrtej "škatuľke" – byť v Pravde. Pokiaľ neodrážam naspäť svoje nerozpoznané vzorce, som tým najlepším "zrkadlom". V prípade, že sa nevráti "odozva" odo mňa v akomkoľvek vzťahu, ten druhý má možnosť si uvedomiť, že čo vyslal – JE JEHO.


V duchovnej matematike budeme túto záležitosť zakresľovať nasledovne:

  • priamka znázorňuje nikdy na nekončiacu Pravdu.

  • polpriamka znázorňuje tok Života na ktorom sa nachádza bod "dotyku" (to čo sa dotýka mojej osobnosti a vďaka Telu to môžeme rozpoznať), ktorá predpovedá existenciu úsečky = hľadám druhý bod. 

  • úsečka znázorňuje vzorec, ktorý sa neustále odohráva vo vzťahoch, až kým nedôjde k rozpoznaniu a "vymazaniu" týchto bodov - poprípade stanovenia si VEDOMÝCH hraníc (body na priamke sú teda určité hranice, ak nadvedomie považuje za potrebné ich mať a osobnosť využíva ako "stráž"). 


Ako z úsečky urobiť priamku? Je to náročná cesta, ale je možnú si ju prejsť iba za jedného predpokladu, že sa na ňu vydáme. Vydať sa na cestu Pravdy (svojej) a vytrvať, je náročné. Odmena je však veľká a istá. Ak sa zaviažeme Pravde a teda nezradíme samého seba, tak nezradíme ani Boha. A ak nezradíme Boha, nemôžeme zradiť ani nikoho iného (2 a 3Q = vonkajšie vzťahy). Preto platí pravidlo, že kto nie je verný sebe, nemôže byť verný ani tebe. Čo nemáš, predsa nemôžeš dať. Získaním poznania Pravdy, získaš všetko.

"Pochop seba, pochopíš svet."

Obrázok sa snaží obrazne ilustrovať ako Ego vníma realitu (dualitne) a ako nám môže byť poznanie princípu zrkadlenia nápomocné pri jeho odstránení a možnosti uvidieť "druhý bod". Aj keď nám bude dualita zjavená, nemusí hneď prísť k pochopeniu (niekedy vôbec). Ak ale nechceme ani pochopiť, ako potom chceme prijať?

Kto hľadá, nájde. A keď nájdeš, zaklop: Bude ti otvorené... Obrazne povedané, body na obrázku sú dverami, ktoré keď otvoríš stane sa tvoj ohraničený svet Ega nekonečnou priamkou slobodného Ducha = vitaj v Raji.