Láska telesná je túžba, láska ega je zamilovanosť a láska Ducha je Láska. duchovná / nebeská / vesmírna...

Festival sa konal na nádhernom mieste. Československo je plné čarovných miest, kde je možné usporiadať stretnutie ľudí, ktorých spája podobná životná cesta a filozofia. Dať každému ročníku príznačný názov mi príde naozaj múdre aj krásne a tento rok sa niesol v duchu : VŠADE DOBRE, DOMA NAJLEPŠIE.

a ako s nimi pracuje Duchovná gramatika a Spirit Quadrant v prepojení s elementami

ZEM – Telo, fyzický predpoklad (najmä sila). Ak element zeme v živote človeka "chýba" sme neuzemnený a nestáli, často slabý fyzicky a zo slabých koreňov ani nevyrastá silný kmeň, koruna či listy/plody. Zle vyživované Telo o ktoré sa nestaráme, býva náchylné na choroby a keď nás Telo "zrádza" v základných otázkach väčšinou ho obviňujeme,...

Ego a najmä jeho kvadranty sú v náuke SPIRIT QUADRANT reprezentantom vonkajšieho sveta (kde sa odohrávajú naše vzťahy). Keďže sa vo vzťahoch odohráva princíp zrkadlenia je vhodné pochopiť ako toto zrkadlenie prebieha najskôr "na papieri".

Ego jedná na základe preduložených vzorcov (1 centrum), ktoré sa nám "tvoria" v dvoch vyšších centrách. Človek podlieha svojím emóciám (2 centrum) poprípade má mnoho predsudkov či iných mentálnych konceptov (3 centrum). Egovzorce sú emočno-mentálne a mentálno-emočné vzorce, ktoré sa "zapisujú" do podvedomia tela a čím viac je vzorec silný, tým skôr...

Mne osobne pomáha pohybové cvičenie, ktoré prevádzam sporadicky už viac ako rok a baví ma to. Pre jeho ľahkosť a účinnosť (v mojom prípade) ho odporúčam takto verejne a ideálne aj denne.

Zamýšľať sa nad pojmom sekta, je asi strata času = pozornosti. Na túto tému sa popísalo veľa ,a aj tak, z pozície človeka je ťažko súdiť, čo sekta (konšpirácia) je a ktoré z nich by sme mali zakazovať. Jediný zákaz by ľudia mali uplatňovať pri šírení nenávisti a nabádania k ZLO_ČINNOSTI. Ostatné by malo byť slobodné.

Subscribe

Be the first to read what's new!